این محصول برای هر محصول قطع شده است25 Oct 2017. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

منتشر شده در:May 3, 2017

The following products will be discontinued at set dates due to low demand, having better alternatives or outdated technology.

EOL Date: product discontinuation date, the last day of accepting order for this product

EOM Date: service & support discontinuation date, the last day of providing software upgrade, parts & repair service for this product.

BS8050 تاریخ انقضا محصول

مدل شرح تاریخ EOL تاریخ EOM
NLS-BS8050-2V Area Imager Handheld Reader(Use EM3095), with BT, with USB cable 25/10/2017 25/10/2022
NLS-BS8050-3V Area Imager Handheld Reader(Use EM3095), with BT, with USB cable 25/10/2017 25/10/2022

BS8050 توصیه محصول جایگزین

The upgraded product is the BS8060 1D or BS8060 2D, which has an enhanced scanning performance, provides PC utility (NSync), Bluetooth 4.0 SDK and Android / iOS demo.

BS8050

اسکنرهای دستی

دو ویژگی بارز piranha عبارتند از عملکرد خوانش سریع و قابل حمل بودن آن

امکانات

صنایع پیشنهادی:

خرده فروشی
کنترل دسترسی
فهرست
صدور بلیط

مشخصات فنی

Warranty
ضمانتنامه2 years

همچنین ممکن است که شما علاقه مند باشید به...

Design & development: BuroBureaux