مشاغل

ما یک تیم بین المللی از افراد کوشا و با استعداد با یک مأموریت مشترک برای به حرکت درآوردن بازار AIDC هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که فناوری مناسب برای تمام کسب و کارها با هر شکل و اندازه ای به راحتی قابل دسترسی است.

Junior Technical Support EMEA

Located in Monza, Italytech background40 hours

01/11/2019

Are you our new Junior Technical Support? Become a part of an exciting, fast-growing company in an innovative industry & support your new colleagues, partners and customers with all the technical help they may need.

بیشتر بخوانید

Channel Account Manager FRANCE

Located in FranceBachelor degree40 hours

01/06/2019

Do you want to work for the world’s fastest-growing AIDC company? This is your chance! Our EMEA team is looking for a Channel Account Manager for the French market.

بیشتر بخوانید

Design & development: BuroBureaux