مشاغل

ما یک تیم بین المللی از افراد کوشا و با استعداد با یک مأموریت مشترک برای به حرکت درآوردن بازار AIDC هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که فناوری مناسب برای تمام کسب و کارها با هر شکل و اندازه ای به راحتی قابل دسترسی است.

Web Developer & IT Specialist

Located in Culemborg, NetherlandsComputer Science, IT, Systems Engineering or related experience40 hours

03/07/2019

بیشتر بخوانید

Technical Support & FAE Employee

Located in Culemborg, NetherlandsBachelor Degree40 hours

20/06/2019

بیشتر بخوانید

Channel Account Manager FRANCE

Located in FranceBachelor degree40 hours

01/06/2019

Do you want to work for the world’s fastest-growing AIDC company? This is your chance! Our EMEA team is looking for a Channel Account Manager for the French market.

بیشتر بخوانید

Design & development: BuroBureaux