فرم RMA

فرم RMA زیر را تکمیل کنید و روی Submit کلیک کنید (فراموش نکنید که فایل های لازم را پیوست کنید). بخش RMA ظرف 2 روز کاری به شما پاسخ خواهد داد. اگر نتوان محصول را از راه دور تعمیر کرد، ما یک فرم RMA با شماره پرونده به شما ارسال می کنیم. لطفا فرم را چاپ کنید و آن را در مرسوله خود قرار دهید. ما ظرف 10 روز کاری محصول را تعمیر و به آدرس قید شده در فرم RMA ارسال خواهیم کرد.

Design & development: BuroBureaux