Péče o výrobky

Průvodce péčí o baterie

Průvodce péčí o baterie

Stáhněte si naši příručku pro péči o baterie a zjistěte, jak baterie skladovat, zacházet s nimi a nabíjet je, abyste zajistili dlouhou životnost vašeho zařízení a bezpečnost uživatele.
mockup

Všeobecné čištění

 

Schválené čisticí složky

Společnost Newland doporučuje používat schválené vlhčené dezinfekční ubrousky nebo čisticí roztok nanesený na čistý hadřík. Vámi zvolený čisticí prostředek by měl obsahovat jednu z následujících aktivních složek nebo jejich kombinaci:

 • Isopropyl alkohol (alespoň 70%)
 • Bělidlo / chlornan sodný (8,25% roztok)*
 • Peroxid vodíku
 • Chlorid amonný
 • Jemný prostředek na mytí nádobí

Škodlivé přísady

Mezi složky, o kterých je známo, že poškozují plasty zařízení, mimo jiné patří: aceton; ketony; ethery; aromatické a chlorované uhlovodíky; vodné nebo alkoholové alkalické roztoky; ethanolamin; toluen; trichlorethylen; benzen; kyselina karbolová a lysoform TB.

Doporučené čisticí pomůcky

 • Alkoholové ubrousky
 • Měkký, čistý/sterilní hadřík, na který se nanese čisticí kapalina
 • Čisticí složky dle výběru
 • Aplikátory s bavlněnou špičkou
 • Nádoba se stlačeným vzduchem
 • Utěrka na čočky

Všeobecné pokyny k čištění

Neaplikujte kapalinu přímo na zařízení. Místo toho navlhčete měkký, čistý nebo sterilní hadřík nebo použijte vlhčené ubrousky. Jemně přístroj otřete a dávejte pozor, aby kapalina nevnikla do okna displeje nebo jiných štěrbin. Před použitím nechte přístroj uschnout na vzduchu.

Četnost čištění

Četnost čištění zařízení Newland závisí na uvážení zákazníka. Měla by vycházet z prostředí a provozu, ve kterých se zařízení používá. Zařízení lze čistit tak často, jak je potřeba. Doporučuje se pravidelné čištění, aby se zabránilo hromadění nečistot, které znesnadňují pozdější čištění. Za účelem optimální zachycení snímku se doporučuje pravidelně čistit okno snímací kamery.

* Při používání čisticích prostředků na bázi chlornanu sodného (bělidla) pečlivě dodržujte doporučené pokyny výrobce, mezi které patří použití rukavic a následné odstranění zbytků ubrouskem nebo vatovým tamponem navlhčeným v alkoholu. Společnost Newland doporučuje zamezit působení této chemikálie na kovové povrchy, aby nedocházelo k oxidaci. Pokud se dezinfekční prostředek dostane do kontaktu s kovovým povrchem, je třeba jej ihned odstranit hadříkem nebo vatovým tamponem navlhčeným v alkoholu.

 

Čištění a dezinfekce: Jak pečovat o zařízení značky Newland

Stáhněte si úplné pokyny k čištění a dezinfekci zařízení značky Newland.
Product Care - pdf mockup

Mobilní počítače

Níže jsou uvedeny doporučené pokyny k čištění mobilních počítačů a mikro kiosků Newland, které nejsou určeny pro zdravotnictví. Podrobné pokyny k dezinfikování modelů určených pro sektor zdravotní péče jsou uvedeny v příslušných samostatných dokumentech.

Jak mám své zařízení vyčistit?

Vždy dodržujte hygienické postupy vaší organizace a pokyny výrobce vámi zvoleného dezinfekčního prostředku.

 1.  Vypněte mobilní počítač.
 2. Pro účely důkladného čištění společnost Newland doporučuje nejprve sejmout z mobilního zařízení všechny nástavce příslušenství a vyčistit je samostatně.
 3.  Použijte dezinfekční ubrousek nebo měkký, čistý/sterilní hadřík s naneseným kapalným roztokem. Přebytečnou kapalinu vyždímejte.
 4. Otřete všechny povrchy mobilního počítače (a jeho příslušenství). Vyvarujte se hromadění přebytečné kapaliny na zařízení. Při použití bělidla se vyhněte konektorům a všem kovovým povrchům.
 5. Okno skeneru, čočku kamery a oblast blesku otřete utěrkou na čočky.
 6. Osušte zařízení suchým sterilním hadříkem.
 7. Pomocí aplikátoru s bavlněnou špičkou vyčistěte všechny štěrbiny, například kolem tlačítek.
 8. Před zapnutím napájení nebo umístěním do nabíječky nechte zařízení zcela uschnout na vzduchu.

Skenery

Pro čištění skenerů Newland, které nejsou určeny pro sektor zdravotní péče, včetně stacionárních skenerů, předkládacích snímačů a ručních čteček, se doporučují následující pokyny. Podrobné pokyny k dezinfikování modelů určených pro sektor zdravotní péče jsou uvedeny v příslušných samostatných dokumentech.

Jak mám své zařízení vyčistit?

Vždy dodržujte hygienické postupy vaší organizace a pokyny výrobce vámi zvoleného dezinfekčního prostředku.

 1.  Odpojte a vypněte skener.
 2. Použijte dezinfekční ubrousek nebo měkký, čistý/sterilní hadřík s naneseným kapalným roztokem. Přebytečnou kapalinu vyždímejte.
 3. Otřete všechny povrchy skeneru (a jeho příslušenství) kromě okna skeneru. Zamezte hromadění přebytečné kapaliny v blízkosti okna skeneru, aktivačního tlačítka či kabelů. 
 4. Okno skeneru vyčistěte hadříkem nepouštějícím vlákna nebo utěrkou na čočky. Hadřík navlhčete ve vodě nebo v jemném mýdlovém roztoku. Při použití mýdla toto následně setřete čistou utěrkou na čočky navlhčenou v čisté vodě. 
 5. Osušte zařízení suchým sterilním hadříkem.
 6. K čištění všech štěrbin použijte aplikátor s bavlněnou špičkou. 
 7. Před zapnutím napájení nebo umístěním do nabíječky nechte zařízení zcela uschnout na vzduchu. 

Pravidelná údržba

 

Okno skeneru

Pravidelně čistěte okno skeneru utěrkou na čočky nebo jiným materiálem vhodným k čištění optických materiálů, jako jsou brýle, abyste zajistili konzistentní a optimální snímání.

Nabíjecí kontakty

 1.  Bavlněnou část aplikátoru namočte do isopropylalkoholu.
 2. Opatrně otřete aplikátorem kontakty konektoru opakovaným pohybem tam a zpět.
 3. Otřete kontakty konektoru pomocí suchého aplikátoru s bavlněnou špičkou.
 4. Zkontrolujte, jsou kontakty beze zbytku čisté, a nechte je uschnout na vzduchu.

Společnost Newland nemůže nést odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným čištěním nebo manipulací se zařízeními.

 

Stáhnout PDF

Stáhněte si zde úplné pokyny k čištění a dezinfekci zařízení značky Newland.

Stáhnout PDF

Potřebujete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit za účelem získání dalších informací nebo podpory.

Kontakt